k.ú.: 764051 - Štoky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569593 - Štoky NUTS5 CZ0631569593
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 104
orná půda 932 7007078
zahrada 487 245493
travní p. 845 1698783
lesní poz 563 7594477
vodní pl. nádrž umělá 18 24450
vodní pl. rybník 19 144848
vodní pl. tok přirozený 302 32819
vodní pl. tok umělý 27 5220
vodní pl. zamokřená pl. 4 50302
zast. pl. společný dvůr 1 88
zast. pl. zbořeniště 6 1460
zast. pl. 754 228713
ostat.pl. jiná plocha 298 124476
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 297
ostat.pl. manipulační pl. 53 66865
ostat.pl. neplodná půda 146 78753
ostat.pl. ostat.komunikace 422 276347
ostat.pl. pohřeb. 6 5501
ostat.pl. silnice 58 240969
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 35 30512
ostat.pl. zeleň 16 10425
Celkem KN 4994 17867980
Par. DKM 4994 17867980
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 471
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 47
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 43
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 5
Celkem BUD 728
byt.z. byt 19
byt.z. j.nebyt 9
Celkem JED 28
LV 815
spoluvlastník 1264

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2008
ZMVM 1:2000 01.11.1991 30.09.2008
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 17.08.2019 23:06

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.