k.ú.: 764043 - Studénka u Štoků - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569593 - Štoky NUTS5 CZ0631569593
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 145 1694792
zahrada 72 48853
travní p. mez, stráň 4 2319
travní p. 185 657889
lesní poz 81 452032
vodní pl. nádrž umělá 4 4334
vodní pl. rybník 20 34198
vodní pl. tok přirozený 12 4698
zast. pl. společný dvůr 1 306
zast. pl. zbořeniště 1 123
zast. pl. 83 32415
ostat.pl. jiná plocha 75 41152
ostat.pl. manipulační pl. 2 4713
ostat.pl. mez, stráň 29 16087
ostat.pl. neplodná půda 56 35065
ostat.pl. ostat.komunikace 82 52570
ostat.pl. silnice 1 19281
Celkem KN 853 3100827
Par. DKM 853 3100827
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 36
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 79
LV 119
spoluvlastník 164

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.11.2002
ZMVM 1:1000 01.11.1991 18.11.2002
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 05.06.2020 01:49

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.