k.ú.: 763993 - Štíty-město - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541168 - Štíty NUTS5 CZ0715541168
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 451 3936766
zahrada 378 173577
ovoc. sad 2 3916
travní p. 492 1855194
lesní poz 459 5737960
vodní pl. nádrž umělá 2 2115
vodní pl. tok přirozený 67 77939
vodní pl. tok umělý 16 5115
zast. pl. společný dvůr 5 1298
zast. pl. zbořeniště 33 5932
zast. pl. 724 166792
ostat.pl. dobývací prost. 1 16727
ostat.pl. dráha 3 26452
ostat.pl. jiná plocha 241 159620
ostat.pl. manipulační pl. 54 70596
ostat.pl. neplodná půda 302 232800
ostat.pl. ostat.komunikace 311 275047
ostat.pl. pohřeb. 2 10114
ostat.pl. silnice 14 98876
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 59059
ostat.pl. zeleň 3 14698
Celkem KN 3572 12930593
EN 7 54149
PK 82 604401
GP 39 693678
Celkem ZE 128 1352228
Par. KMD 3572 12930593
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 259
č.p. byt.dům 15
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 18
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 68
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 12
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 145
bez čp/če jiná st. 65
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 21
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 38
bez čp/če zem.used 9
rozestav. 8
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 697
byt.z. byt 104
byt.z. dílna 4
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 4
Celkem JED 114
LV 697
spoluvlastník 1005

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 07.12.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.05.2019 06:59

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.