k.ú.: 763942 - Štítná nad Vláří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585831 - Štítná nad Vláří-Popov NUTS5 CZ0724585831
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72091 - Brumov-Bylnice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3216 5030564
zahrada 497 315296
ovoc. sad 12 109680
travní p. 2420 5172774
lesní poz les(ne hospodář) 4 19960
lesní poz 410 10535691
vodní pl. nádrž umělá 2 22207
vodní pl. tok přirozený 54 178590
vodní pl. zamokřená pl. 2 4326
zast. pl. zbořeniště 16 2146
zast. pl. 783 206527
ostat.pl. dráha 3 66711
ostat.pl. jiná plocha 382 121970
ostat.pl. manipulační pl. 311 108737
ostat.pl. neplodná půda 814 568196
ostat.pl. ostat.komunikace 474 260048
ostat.pl. pohřeb. 3 8889
ostat.pl. silnice 232 80083
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 13552
ostat.pl. zeleň 19 2932
Celkem KN 9663 22828879
Par. KMD 9663 22828879
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 268
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 227
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 58
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 71
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 24
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 740
byt.z. byt 52
byt.z. garáž 13
Celkem JED 65
LV 994
spoluvlastník 1549

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1828 25.11.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 20.08.2019 23:19

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.