k.ú.: 763942 - Štítná nad Vláří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585831 - Štítná nad Vláří-Popov NUTS5 CZ0724585831
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72091 - Brumov-Bylnice

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3218 5028130
zahrada 498 316603
ovoc. sad 12 109680
travní p. 2422 5179485
lesní poz les(ne hospodář) 4 19960
lesní poz 417 10558666
vodní pl. nádrž umělá 2 22207
vodní pl. tok přirozený 54 178330
vodní pl. zamokřená pl. 3 5648
zast. pl. zbořeniště 16 2146
zast. pl. 787 207154
ostat.pl. dráha 3 66711
ostat.pl. jiná plocha 382 116129
ostat.pl. manipulační pl. 310 108665
ostat.pl. neplodná půda 811 552760
ostat.pl. ostat.komunikace 469 250975
ostat.pl. pohřeb. 3 8889
ostat.pl. silnice 232 80007
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 13552
ostat.pl. zeleň 19 2932
Celkem KN 9671 22828629
Par. KMD 9671 22828629
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 259
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 241
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 57
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 75
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 24
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 747
byt.z. byt 52
byt.z. garáž 13
obč.z. byt 9
Celkem JED 74
LV 992
spoluvlastník 1536

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1828 25.11.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 11.08.2020 06:47

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.