k.ú.: 763861 - Tasnovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553671 - Horšovský Týn NUTS5 CZ0321553671
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 181 2149730
zahrada 56 32203
travní p. 260 1380576
lesní poz 50 352678
vodní pl. tok umělý 19 37551
zast. pl. zbořeniště 3 2977
zast. pl. 62 44527
ostat.pl. jiná plocha 32 28450
ostat.pl. manipulační pl. 12 14007
ostat.pl. neplodná půda 58 85304
ostat.pl. ostat.komunikace 66 56612
ostat.pl. pohřeb. 2 5442
ostat.pl. silnice 23 53617
Celkem KN 824 4243674
GP 7 17653
Celkem ZE 7 17653
Par. KMD 824 4243674
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 21
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 57
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 73
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.02.2014
S-SK GS 1:2880 1838 10.02.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 09.08.2022 00:08

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.