k.ú.: 763756 - Štichovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 578797 - Štichovice NUTS5 CZ0325578797
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32062 - Manětín

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2163 3570926
zahrada 38 23730
travní p. 388 236012
lesní poz les s budovou 1 51
lesní poz 622 3366544
vodní pl. nádrž umělá 11 5254
vodní pl. rybník 1 878
vodní pl. tok přirozený 49 56594
vodní pl. tok umělý 1 320
vodní pl. zamokřená pl. 2 441
zast. pl. společný dvůr 2 16
zast. pl. zbořeniště 1 186
zast. pl. 96 69902
ostat.pl. jiná plocha 81 25381
ostat.pl. manipulační pl. 104 32556
ostat.pl. neplodná půda 112 65868
ostat.pl. ostat.komunikace 97 66495
ostat.pl. silnice 32 58588
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 2087
ostat.pl. zeleň 25 1423
Celkem KN 3842 7583252
Par. KMD 3842 7583252
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 94
LV 90
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.06.2012
KMD 1:1000 15.06.2012
S-SK GS 1839 18.06.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 30.09.2020 06:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička