k.ú.: 763730 - Štětkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541419 - Štětkovice NUTS5 CZ020B541419
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 438 2769785
zahrada 180 128548
ovoc. sad 8 24330
travní p. 175 625947
lesní poz 140 734080
vodní pl. nádrž umělá 14 7340
vodní pl. rybník 19 137326
vodní pl. tok přirozený 2 488
vodní pl. tok umělý 22 3998
zast. pl. společný dvůr 1 85
zast. pl. zbořeniště 2 218
zast. pl. 204 72439
ostat.pl. dobývací prost. 10 65081
ostat.pl. dráha 4 35889
ostat.pl. jiná plocha 101 114006
ostat.pl. manipulační pl. 43 60174
ostat.pl. neplodná půda 131 56174
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 89
ostat.pl. ostat.komunikace 171 101177
ostat.pl. silnice 33 49198
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3107
ostat.pl. zeleň 1 58
Celkem KN 1702 4989537
Par. KMD 1702 4989537
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 73
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 44
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 200
byt.z. byt 19
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 8
Celkem JED 28
LV 248
spoluvlastník 367

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.03.2013
S-SK GS 1:2880 1840 22.03.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 22.07.2019 05:47

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.