k.ú.: 763462 - Štěpánov nad Svratkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596884 - Štěpánov nad Svratkou NUTS5 CZ0635596884
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 130 233007
zahrada 270 211280
ovoc. sad 22 52030
travní p. 294 466442
lesní poz 287 3681185
vodní pl. tok přirozený 48 96706
zast. pl. zbořeniště 4 799
zast. pl. 283 80463
ostat.pl. jiná plocha 129 82869
ostat.pl. manipulační pl. 11 9732
ostat.pl. neplodná půda 233 254187
ostat.pl. ostat.komunikace 104 75580
ostat.pl. pohřeb. 2 10612
ostat.pl. silnice 75 102887
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 19563
ostat.pl. zeleň 16 7591
Celkem KN 1928 5384933
Par. KMD 1928 5384933
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 173
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.used 13
č.e. garáž 5
č.e. jiná st. 5
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 20
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.used 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 280
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 358
spoluvlastník 465

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.07.2014
S-SK ŠS 1:2880 1826 08.07.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.08.2019 05:58

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.