k.ú.: 763446 - Borovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596884 - Štěpánov nad Svratkou NUTS5 CZ0635596884
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 61649
zahrada 29 29497
ovoc. sad 2 8678
travní p. 56 153316
lesní poz 20 410144
vodní pl. tok přirozený 3 1097
zast. pl. 23 6826
ostat.pl. jiná plocha 13 1662
ostat.pl. manipulační pl. 2 211
ostat.pl. neplodná půda 35 40219
ostat.pl. ostat.komunikace 16 15098
ostat.pl. silnice 30 10428
Celkem KN 245 738825
Par. KMD 245 738825
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. rod.dům 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 23
LV 32
spoluvlastník 51

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1824 09.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.08.2019 21:16

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.