k.ú.: 763357 - Svatý Štěpán - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585114 - Brumov-Bylnice NUTS5 CZ0724585114
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72091 - Brumov-Bylnice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 322 445742
zahrada 135 53816
ovoc. sad 3 14236
travní p. 395 1787249
lesní poz les s budovou 1 38
lesní poz 126 8180676
vodní pl. tok přirozený 34 99857
vodní pl. zamokřená pl. 4 1512
zast. pl. zbořeniště 4 1144
zast. pl. 205 53336
ostat.pl. dráha 7 109468
ostat.pl. jiná plocha 101 57470
ostat.pl. manipulační pl. 23 24363
ostat.pl. neplodná půda 132 191450
ostat.pl. ostat.komunikace 157 129975
ostat.pl. silnice 27 21233
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5989
ostat.pl. zeleň 5 2640
Celkem KN 1682 11180194
Par. KMD 1682 11180194
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 121
č.p. rod.rekr 1
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 195
LV 282
spoluvlastník 2445

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.06.2013
S-SK ŠS 1:2880 1824 12.06.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 09.12.2019 17:44

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.