k.ú.: 763357 - Svatý Štěpán - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585114 - Brumov-Bylnice NUTS5 CZ0724585114
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72091 - Brumov-Bylnice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 343 453999
zahrada 158 50120
ovoc. sad 4 17515
travní p. 407 1778738
lesní poz 126 8181762
vodní pl. tok přirozený 32 99732
vodní pl. zamokřená pl. 1 464
zast. pl. zbořeniště 6 1296
zast. pl. 204 52999
ostat.pl. dráha 7 109468
ostat.pl. jiná plocha 108 57524
ostat.pl. manipulační pl. 38 24363
ostat.pl. neplodná půda 134 192058
ostat.pl. ostat.komunikace 166 130249
ostat.pl. silnice 27 21233
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5989
ostat.pl. zeleň 6 2640
Celkem KN 1771 11180149
Par. KMD 1771 11180149
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 74
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 192
LV 281
spoluvlastník 2469

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.06.2013
S-SK ŠS 1:2880 1824 12.06.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 19.05.2019 17:31

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.