k.ú.: 763331 - Štěnec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571563 - Jenišovice NUTS5 CZ0531571563
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 278 1796874
zahrada 86 45604
ovoc. sad 7 29540
travní p. 59 253389
lesní poz 61 552717
vodní pl. nádrž umělá 1 261
vodní pl. rybník 5 59746
vodní pl. tok přirozený 48 13923
vodní pl. tok umělý 2 345
zast. pl. společný dvůr 1 25
zast. pl. zbořeniště 1 181
zast. pl. 60 36231
ostat.pl. jiná plocha 24 35329
ostat.pl. manipulační pl. 8 15696
ostat.pl. neplodná půda 83 82970
ostat.pl. ostat.komunikace 69 35861
ostat.pl. silnice 42 53578
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3717
Celkem KN 838 3015987
Par. KMD 838 3015987
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 27
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 58
LV 115
spoluvlastník 156

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2009
S-SK GS 1:2880 1839 18.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 02.06.2020 16:55

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.