k.ú.: 763322 - Mravín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571563 - Jenišovice NUTS5 CZ0531571563
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 276 1825571
zahrada 50 33295
ovoc. sad 7 36356
travní p. 93 254630
lesní poz 39 153380
vodní pl. nádrž umělá 2 847
vodní pl. tok přirozený 74 9856
zast. pl. 36 26197
ostat.pl. jiná plocha 6 1415
ostat.pl. neplodná půda 63 51184
ostat.pl. ostat.komunikace 54 38984
ostat.pl. silnice 18 27826
Celkem KN 718 2459541
Par. KMD 718 2459541
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 30
bez čp/če garáž 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 36
LV 92
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.07.2009
S-SK GS 1:2880 1839 29.07.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 06.06.2020 03:23

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.