k.ú.: 763233 - Lačnov u Lysic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582492 - Štěchov NUTS5 CZ0641582492
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 151143
zahrada 84 47630
ovoc. sad 5 16606
travní p. 94 197896
lesní poz les s budovou 1 5
lesní poz 49 107457
vodní pl. tok přirozený 15 6129
zast. pl. 53 11779
ostat.pl. jiná plocha 13 1658
ostat.pl. neplodná půda 36 41953
ostat.pl. ostat.komunikace 55 26682
Celkem KN 439 608938
Par. KMD 439 608938
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 53
LV 62
spoluvlastník 76

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.11.2015
KM-D 1:2000 24.05.2000 11.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 23.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 23.09.2020 21:16

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička