k.ú.: 763225 - Štědrákova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540978 - Ruda nad Moravou NUTS5 CZ0715540978
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 14 38141
zahrada 130 111581
travní p. 313 2178416
lesní poz 282 2206864
vodní pl. nádrž přírodní 1 16
vodní pl. tok přirozený 6 7052
vodní pl. tok umělý 6 4303
zast. pl. společný dvůr 1 170
zast. pl. zbořeniště 12 1426
zast. pl. 98 31551
ostat.pl. jiná plocha 51 59907
ostat.pl. manipulační pl. 9 10722
ostat.pl. neplodná půda 184 150949
ostat.pl. ostat.komunikace 116 91776
ostat.pl. pohřeb. 1 978
ostat.pl. silnice 4 32399
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2102
Celkem KN 1229 4928353
Par. KMD 1229 4928353
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 75
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 96
LV 110
spoluvlastník 138

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2010
S-SK ŠS 1835 30.06.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 23.08.2019 03:25

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.