k.ú.: 763179 - Brložec u Štědré - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555622 - Štědrá NUTS5 CZ0412555622
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 153 1987350
zahrada 43 48890
ovoc. sad 1 13223
travní p. 69 646249
lesní poz 78 1399175
vodní pl. nádrž umělá 2 2588
vodní pl. rybník 7 114679
vodní pl. tok přirozený 1 1771
vodní pl. tok umělý 14 14809
vodní pl. zamokřená pl. 12 37822
zast. pl. zbořeniště 6 1781
zast. pl. 42 20417
ostat.pl. dráha 5 20762
ostat.pl. jiná plocha 25 18641
ostat.pl. manipulační pl. 21 18435
ostat.pl. neplodná půda 80 104606
ostat.pl. ostat.komunikace 73 73293
ostat.pl. silnice 22 19202
ostat.pl. zeleň 18 3608
Celkem KN 672 4547301
Par. KMD 672 4547301
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. rod.dům 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 41
LV 60
spoluvlastník 81

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2011
S-SK GS 1:2880 1841 29.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 30.09.2020 04:23

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička