k.ú.: 763144 - Šťáhlavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-město email: kp.pmesto@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3405 - Plzeň-město NUTS4 CZ0323
Obec 558427 - Šťáhlavy NUTS5 CZ0323558427
Pracoviště 405 - Plzeň-město

Obec s rozšířenou působností 3209 - Plzeň
Pověřený obecní úřad 32092 - Starý Plzenec

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 585 2358699
zahrada 385 241588
ovoc. sad 7 10084
travní p. 457 797278
lesní poz les s budovou 39 1489
lesní poz les(ne hospodář) 3 235460
lesní poz 221 2301578
vodní pl. nádrž přírodní 2 609
vodní pl. rybník 1 3710
vodní pl. tok přirozený 122 115442
vodní pl. tok umělý 19 5533
zast. pl. 597 110167
ostat.pl. dráha 13 40935
ostat.pl. jiná plocha 109 50735
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 48
ostat.pl. manipulační pl. 12 27147
ostat.pl. neplodná půda 141 50948
ostat.pl. ostat.komunikace 213 107100
ostat.pl. silnice 123 74988
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 4800
ostat.pl. zeleň 20 61622
Celkem KN 3076 6599960
Par. DKM 3076 6599960
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 206
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 283
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 590
LV 706
spoluvlastník 1012

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 05.12.2016
DKM 1:1000 23.10.2014
THM-G 1:2000 01.01.1973 05.12.2016
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1973 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-město.

vypočteno: 29.09.2020 06:59

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička