k.ú.: 763098 - Špindlerův Mlýn - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579742 - Špindlerův Mlýn NUTS5 CZ0525579742
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 5 1943
travní p. 445 1269607
lesní poz les(ne hospodář) 202 29574140
lesní poz sport.a rekr.pl. 1 7254
lesní poz 96 4850968
vodní pl. nádrž umělá 2 43796
vodní pl. tok přirozený 32 265798
vodní pl. tok umělý 4 1131
zast. pl. společný dvůr 7 875
zast. pl. zbořeniště 7 1788
zast. pl. 450 187887
ostat.pl. jiná plocha 341 263046
ostat.pl. manipulační pl. 96 227457
ostat.pl. neplodná půda 143 233114
ostat.pl. ostat.komunikace 297 340030
ostat.pl. pohřeb. 1 1927
ostat.pl. silnice 21 78539
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 83 389947
ostat.pl. zeleň 39 44127
Celkem KN 2272 37783374
Par. DKM 929 752413
Par. KMD 1343 37030961
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 100
č.p. byt.dům 21
č.p. jiná st. 7
č.p. les.hosp 4
č.p. obč.vyb 34
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 39
č.p. rod.rekr 5
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 60
č.p. víceúčel 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če les.hosp 5
bez čp/če obč.vyb 19
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 34
bez čp/če ubyt.zař 12
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 3
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 421
byt.z. byt 376
byt.z. garáž 42
byt.z. j.nebyt 71
obč.z. byt 71
obč.z. garáž 11
obč.z. j.nebyt 230
obč.z. rozest. 1
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 803
LV 942
spoluvlastník 2078

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2016
DKM 1:1000 13.12.2016
S-SK GS 1:2880 1842 13.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 02.06.2020 16:47

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.