k.ú.: 763063 - Přední Labská - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579742 - Špindlerův Mlýn NUTS5 CZ0525579742
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 1 316
travní p. 189 949258
lesní poz 101 12761244
vodní pl. nádrž umělá 1 3576
vodní pl. tok přirozený 15 90051
vodní pl. tok umělý 8 4881
vodní pl. zamokřená pl. 5 10077
zast. pl. zbořeniště 4 572
zast. pl. 106 36903
ostat.pl. jiná plocha 35 37523
ostat.pl. manipulační pl. 27 52091
ostat.pl. neplodná půda 149 181228
ostat.pl. ostat.komunikace 101 85929
ostat.pl. silnice 38 49537
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 41322
ostat.pl. zeleň 47 311488
Celkem KN 838 14615996
Par. KMD 838 14615996
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 5
č.p. ubyt.zař 3
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če tech.vyb 3
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 101
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 105
spoluvlastník 176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.06.2013
S-SK GS 1:2880 1842 11.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 18.08.2019 13:26

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.