k.ú.: 763012 - Labská - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579742 - Špindlerův Mlýn NUTS5 CZ0525579742
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 287 1188441
lesní poz sport.a rekr.pl. 12 23053
lesní poz 116 5138878
vodní pl. nádrž umělá 2 45
vodní pl. tok přirozený 6 114886
vodní pl. zamokřená pl. 27 62540
zast. pl. zbořeniště 2 365
zast. pl. 174 56511
ostat.pl. jiná plocha 52 68549
ostat.pl. manipulační pl. 11 24169
ostat.pl. neplodná půda 181 136739
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 107
ostat.pl. ostat.komunikace 138 106216
ostat.pl. silnice 47 54377
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 2810
ostat.pl. zeleň 2 1468
Celkem KN 1062 6979154
Par. KMD 1062 6979154
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 7
č.p. ubyt.zař 10
č.p. víceúčel 2
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo přehrada 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 154
byt.z. byt 28
byt.z. garáž 1
Celkem JED 29
LV 170
spoluvlastník 257

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.06.2013
S-SK GS 1:2880 1842 18.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 19.08.2019 05:57

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.