k.ú.: 762962 - Bedřichov v Krkonoších - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579742 - Špindlerův Mlýn NUTS5 CZ0525579742
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 12 4158
travní p. 92 170213
lesní poz sport.a rekr.pl. 35 147031
lesní poz 147 16284907
vodní pl. tok přirozený 13 95471
vodní pl. tok umělý 3 5192
vodní pl. zamokřená pl. 4 5338
zast. pl. společný dvůr 1 28
zast. pl. 324 96314
ostat.pl. jiná plocha 204 259366
ostat.pl. manipulační pl. 69 120903
ostat.pl. neplodná půda 28 58177
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 4821
ostat.pl. ostat.komunikace 108 119409
ostat.pl. silnice 32 85989
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 84577
ostat.pl. zeleň 12 17961
Celkem KN 1105 17559855
Par. DKM 856 825429
Par. KMD 249 16734426
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 46
č.p. byt.dům 34
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 25
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 19
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 99
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 18
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 307
byt.z. byt 600
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 70
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 32
obč.z. j.nebyt 3
obč.z. sk.bneb 6
Celkem JED 725
LV 850
spoluvlastník 1673

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.12.2014
KMD 1:1000 05.12.2014
S-SK GS 1:2880 1824 05.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 21.07.2019 19:51

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.