k.ú.: 762903 - Šonov u Broumova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574511 - Šonov NUTS5 CZ0523574511
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5201 - Broumov
Pověřený obecní úřad 52011 - Broumov

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 675 6899629
zahrada 153 192090
ovoc. sad 7 37930
travní p. 1095 4537823
lesní poz 278 7684592
vodní pl. nádrž umělá 16 13704
vodní pl. tok přirozený 47 34646
vodní pl. tok umělý 5 2524
zast. pl. společný dvůr 1 79
zast. pl. zbořeniště 16 9514
zast. pl. 190 114683
ostat.pl. jiná plocha 252 304567
ostat.pl. manipulační pl. 28 75192
ostat.pl. neplodná půda 301 266623
ostat.pl. ostat.komunikace 547 511385
ostat.pl. pohřeb. 1 2506
ostat.pl. silnice 1 20905
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 13159
ostat.pl. zeleň 3 812
Celkem KN 3620 20722363
EN 2 1601
GP 30 291632
Celkem ZE 32 293233
Par. DKM 3620 20722363
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 120
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 185
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 256
spoluvlastník 375

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.07.2016
FÚO 1:2000 01.01.1978 13.07.2016
S-SK GS 1:2880 1840 01.01.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 13.08.2022 02:49

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.