k.ú.: 762890 - Šluknov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562858 - Šluknov NUTS5 CZ0421562858
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42122 - Šluknov

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 39 84765
zahrada 1027 556797
travní p. 344 2655812
lesní poz 72 1402006
vodní pl. nádrž umělá 5 48202
vodní pl. rybník 5 105654
vodní pl. tok přirozený 32 36511
vodní pl. tok umělý 1 2512
vodní pl. zamokřená pl. 1 283
zast. pl. společný dvůr 23 3701
zast. pl. zbořeniště 121 28594
zast. pl. 1313 353990
ostat.pl. dráha 10 102949
ostat.pl. jiná plocha 211 149552
ostat.pl. manipulační pl. 128 132721
ostat.pl. neplodná půda 43 29263
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 591
ostat.pl. ostat.komunikace 414 264497
ostat.pl. pohřeb. 2 23109
ostat.pl. silnice 22 79592
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 58669
ostat.pl. zeleň 70 111456
Celkem KN 3906 6231226
Par. DKM 2972 1424324
Par. KMD 934 4806902
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 76
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 11
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 19
č.p. obč.vyb. 22
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 625
č.p. shromaž. 2
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 46
č.p. výroba 12
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 293
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 26
bez čp/če výroba 26
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 4
Celkem BUD 1297
byt.z. byt 404
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 52
Celkem JED 457
LV 1139
spoluvlastník 1408

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.06.2010
KMD 1:1000 28.06.2010
S-SK GS 1:2880 1843 28.06.2010 28.02.1824 extr.


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 21.05.2019 13:33

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.