k.ú.: 762881 - Rožany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562858 - Šluknov NUTS5 CZ0421562858
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42122 - Šluknov

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 328333
zahrada 134 91023
ovoc. sad 1 25603
travní p. 312 1904715
lesní poz 60 1458661
vodní pl. nádrž umělá 4 8651
vodní pl. rybník 4 31896
vodní pl. tok přirozený 25 26250
vodní pl. tok umělý 3 7679
vodní pl. zamokřená pl. 2 9166
zast. pl. společný dvůr 2 739
zast. pl. zbořeniště 34 9604
zast. pl. 126 31654
ostat.pl. dobývací prost. 5 52751
ostat.pl. jiná plocha 75 127207
ostat.pl. manipulační pl. 12 34278
ostat.pl. neplodná půda 15 19326
ostat.pl. ostat.komunikace 88 74312
ostat.pl. silnice 9 26822
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1592
ostat.pl. zeleň 2 266
Celkem KN 947 4270528
Par. KMD 947 4270528
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 67
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 125
LV 154
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.10.2009
S-SK GS 1:2880 1843 28.10.2009 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 20.05.2019 11:07

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.