k.ú.: 762873 - Nové Hraběcí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562858 - Šluknov NUTS5 CZ0421562858
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42122 - Šluknov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 9345
zahrada 61 52442
travní p. 163 752675
lesní poz 4 588208
vodní pl. rybník 9 31342
vodní pl. tok přirozený 9 5533
vodní pl. tok umělý 1 798
vodní pl. zamokřená pl. 1 7841
zast. pl. společný dvůr 2 249
zast. pl. zbořeniště 13 3634
zast. pl. 68 16839
ostat.pl. jiná plocha 9 11236
ostat.pl. manipulační pl. 3 23108
ostat.pl. neplodná půda 18 28106
ostat.pl. ostat.komunikace 34 30706
ostat.pl. silnice 2 7866
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 889
Celkem KN 408 1570817
Par. KMD 408 1570817
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 67
LV 88
spoluvlastník 111

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.10.2009
S-SK GS 1:2880 1843 28.10.2009 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 19.06.2019 07:16

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.