k.ú.: 762865 - Kunratice u Šluknova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562858 - Šluknov NUTS5 CZ0421562858
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42122 - Šluknov

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 26353
zahrada 58 26707
travní p. 168 975847
lesní poz 117 1583113
vodní pl. nádrž umělá 5 4136
vodní pl. rybník 6 11762
vodní pl. tok přirozený 9 7359
vodní pl. tok umělý 2 1269
vodní pl. zamokřená pl. 1 374
zast. pl. zbořeniště 28 6256
zast. pl. 63 13321
ostat.pl. jiná plocha 31 16662
ostat.pl. manipulační pl. 2 268
ostat.pl. neplodná půda 34 31528
ostat.pl. ostat.komunikace 80 56145
ostat.pl. silnice 4 23748
Celkem KN 609 2784848
Par. KMD 609 2784848
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 59
LV 75
spoluvlastník 93

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2011
S-SK GS 1:2880 1843 30.11.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 20.03.2019 00:38

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".