k.ú.: 762865 - Kunratice u Šluknova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562858 - Šluknov NUTS5 CZ0421562858
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42122 - Šluknov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 26353
zahrada 58 26681
travní p. 168 975819
lesní poz 117 1583113
vodní pl. nádrž umělá 5 4136
vodní pl. rybník 6 11762
vodní pl. tok přirozený 9 7359
vodní pl. tok umělý 2 1269
vodní pl. zamokřená pl. 1 374
zast. pl. zbořeniště 28 6256
zast. pl. 63 13416
ostat.pl. jiná plocha 31 16662
ostat.pl. manipulační pl. 2 268
ostat.pl. neplodná půda 34 31654
ostat.pl. ostat.komunikace 79 56006
ostat.pl. silnice 4 23748
Celkem KN 608 2784876
Par. KMD 608 2784876
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 59
LV 73
spoluvlastník 92

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2011
S-SK GS 1:2880 1843 30.11.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 30.09.2020 04:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička