k.ú.: 762849 - Císařský - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562858 - Šluknov NUTS5 CZ0421562858
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42122 - Šluknov

Statistické údaje (stav ke dni: 24.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 22578
zahrada 402 222355
travní p. 473 5489917
lesní poz 251 3624646
vodní pl. nádrž umělá 7 12643
vodní pl. rybník 1 3850
vodní pl. tok přirozený 34 20076
vodní pl. zamokřená pl. 1 1061
zast. pl. zbořeniště 77 24434
zast. pl. 271 62654
ostat.pl. dobývací prost. 7 89167
ostat.pl. dráha 6 44160
ostat.pl. jiná plocha 54 98886
ostat.pl. manipulační pl. 67 171207
ostat.pl. neplodná půda 58 50623
ostat.pl. ostat.komunikace 307 295821
ostat.pl. silnice 15 49322
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6219
Celkem KN 2043 10289619
Par. KMD 2043 10289619
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 171
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 269
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 341
spoluvlastník 489

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.11.2012
S-SK GS 1:2880 1843 14.11.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 24.03.2019 10:46

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".