k.ú.: 762822 - Šlapanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569585 - Šlapanov NUTS5 CZ0631569585
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 99 3964288
zahrada 241 111799
travní p. 319 1221723
lesní poz les(ne hospodář) 4 113189
lesní poz 153 2198873
vodní pl. nádrž umělá 5 23951
vodní pl. rybník 5 4859
vodní pl. tok přirozený 12 51958
vodní pl. tok umělý 3 571
zast. pl. společný dvůr 1 4
zast. pl. zbořeniště 1 43
zast. pl. 399 109629
ostat.pl. dráha 18 66986
ostat.pl. jiná plocha 167 191297
ostat.pl. manipulační pl. 33 221235
ostat.pl. neplodná půda 20 15935
ostat.pl. ostat.komunikace 167 172856
ostat.pl. pohřeb. 2 15254
ostat.pl. silnice 103 133844
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 23914
Celkem KN 1753 8642208
EN 6 48941
PK 275 1903044
GP 285 4208866
Celkem ZE 566 6160851
Par. KMD 1753 8642208
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 145
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 64
č.p. tech.vyb 2
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 7
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 33
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 5
Celkem BUD 373
byt.z. byt 32
obč.z. byt 23
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 56
LV 420
spoluvlastník 619

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.11.2017 bez doplnění parcel ZE GP a sním spojené PK
S-SK GS 1:2880 1838 08.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 06.06.2020 06:43

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.