k.ú.: 762814 - Šachotín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58001 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569585 - Šlapanov NUTS5 CZ0631569585
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 45 2130512
zahrada 23 11982
travní p. 82 464305
lesní poz 77 1689429
vodní pl. nádrž umělá 3 13657
vodní pl. rybník 13 112468
vodní pl. zamokřená pl. 1 4443
zast. pl. 38 19768
ostat.pl. jiná plocha 26 34533
ostat.pl. manipulační pl. 1 622
ostat.pl. neplodná půda 44 34615
ostat.pl. ostat.komunikace 41 63706
ostat.pl. silnice 3 19061
Celkem KN 397 4599101
GP 236 3070002
Celkem ZE 236 3070002
Par. KMD 397 4599101
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. zem.used 9
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 34
LV 65
spoluvlastník 116

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.11.2017 bez parcel ZE původ GP a PK s tím spojené
S-SK GS 1:2880 1838 08.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.08.2022 06:53

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.