k.ú.: 762806 - Kněžská - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569585 - Šlapanov NUTS5 CZ0631569585
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 1542486
zahrada 40 21013
travní p. 58 325231
lesní poz 67 740916
vodní pl. nádrž umělá 1 1026
vodní pl. rybník 4 9446
vodní pl. tok přirozený 4 1145
zast. pl. zbořeniště 1 293
zast. pl. 41 18381
ostat.pl. jiná plocha 22 16353
ostat.pl. manipulační pl. 14 11901
ostat.pl. neplodná půda 19 5923
ostat.pl. ostat.komunikace 45 44001
ostat.pl. silnice 1 7454
Celkem KN 367 2745569
PK 15 38010
GP 104 1837529
Celkem ZE 119 1875539
Par. KMD 367 2745569
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 6
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 5
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 38
LV 50
spoluvlastník 62

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.11.2017 bez parcel ZE původ GP a PK s tím spojené
S-SK GS 1:2880 1838 08.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 05.06.2020 15:05

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.