k.ú.: 762784 - Šlapanice v Čechách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532916 - Šlapanice NUTS5 CZ0203532916
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 209 5597660
chmelnice 6 144156
zahrada 65 48550
ovoc. sad 13 58177
travní p. 24 57727
lesní poz 4 211855
vodní pl. nádrž umělá 1 384
vodní pl. rybník 3 125537
vodní pl. tok přirozený 9 16733
vodní pl. tok umělý 3 6173
vodní pl. zamokřená pl. 4 17439
zast. pl. společný dvůr 1 188
zast. pl. 132 78292
ostat.pl. jiná plocha 28 29314
ostat.pl. manipulační pl. 23 29918
ostat.pl. neplodná půda 27 22709
ostat.pl. ostat.komunikace 72 97005
ostat.pl. pohřeb. 1 1277
ostat.pl. silnice 14 100320
ostat.pl. zeleň 14 249606
Celkem KN 653 6893020
Par. DKM 277 6315304
Par. KMD 376 577716
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 92
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 125
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 166
spoluvlastník 218

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.11.2021 intravilán
DKM-KPÚ 30.10.2006 1:1000 15.11.2006 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1824 15.11.2021 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 13.08.2022 02:10

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.