k.ú.: 762784 - Šlapanice v Čechách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532916 - Šlapanice NUTS5 CZ0203532916
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 197 5598093
chmelnice 6 144156
zahrada 64 48396
ovoc. sad 13 58455
travní p. 23 57517
lesní poz 4 211855
vodní pl. nádrž umělá 1 384
vodní pl. rybník 3 125537
vodní pl. tok přirozený 9 16733
vodní pl. tok umělý 3 6173
vodní pl. zamokřená pl. 4 17439
zast. pl. společný dvůr 1 188
zast. pl. 130 78662
ostat.pl. jiná plocha 27 29215
ostat.pl. manipulační pl. 23 30408
ostat.pl. neplodná půda 27 22827
ostat.pl. ostat.komunikace 72 95873
ostat.pl. pohřeb. 1 1277
ostat.pl. silnice 14 105949
ostat.pl. zeleň 14 249606
Celkem KN 636 6898743
PK 16 48162
Celkem ZE 16 48162
Par. DKM 277 6315309
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 84
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 123
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 165
spoluvlastník 219

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 30.10.2006 1:1000 15.11.2006 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1824 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 04.06.2020 00:33

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.