k.ú.: 762741 - Třebohostice u Škvorce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-východ email: kp.pvychod@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18212 Praha telefon: 284041111 fax:284043607

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 538884 - Škvorec NUTS5 CZ0209538884
Pracoviště 209 - Praha-východ

Obec s rozšířenou působností 2103 - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Pověřený obecní úřad 21034 - Úvaly

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 553 2213510
zahrada 208 162253
ovoc. sad 10 26228
travní p. 73 106300
lesní poz les s budovou 47 7467
lesní poz 100 1580414
vodní pl. nádrž umělá 1 878
vodní pl. tok přirozený 6 1523
zast. pl. zbořeniště 5 1330
zast. pl. 168 44416
ostat.pl. jiná plocha 65 17249
ostat.pl. manipulační pl. 15 14512
ostat.pl. neplodná půda 69 44286
ostat.pl. ostat.komunikace 132 74964
ostat.pl. pohřeb. 1 1411
ostat.pl. silnice 19 21549
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3573
ostat.pl. zeleň 1 289
Celkem KN 1476 4322152
Par. KMD 1476 4322152
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 96
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 47
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
Celkem BUD 212
LV 272
spoluvlastník 443

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2010
S-SK GS 1:2880 1841 17.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-východ.

vypočteno: 19.09.2020 05:08

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.