k.ú.: 762709 - Škrdlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596876 - Škrdlovice NUTS5 CZ0635596876
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 607 2363732
zahrada 258 112693
travní p. 554 1313628
lesní poz les s budovou 1 61
lesní poz 123 1439379
vodní pl. rybník 5 21196
vodní pl. tok přirozený 3 564
vodní pl. tok umělý 61 14156
zast. pl. společný dvůr 3 784
zast. pl. zbořeniště 15 5020
zast. pl. 342 89383
ostat.pl. jiná plocha 210 129631
ostat.pl. manipulační pl. 38 47345
ostat.pl. neplodná půda 12 8971
ostat.pl. ostat.komunikace 169 119075
ostat.pl. pohřeb. 1 3206
ostat.pl. silnice 10 66894
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 19924
Celkem KN 2416 5755642
Par. KMD 2416 5755642
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 225
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 10
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 3
Celkem BUD 340
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 5
Celkem JED 17
LV 453
spoluvlastník 683

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2009
S-SK GS 1:2880 1838 16.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.08.2019 01:43

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.