k.ú.: 762679 - Šišma - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 552950 - Šišma NUTS5 CZ0714552950
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 202 3128175
zahrada 182 165681
ovoc. sad 10 54621
travní p. 28 105493
lesní poz les(ne hospodář) 8 25629
lesní poz 104 345634
vodní pl. rybník 4 11552
vodní pl. tok přirozený 20 30348
vodní pl. tok umělý 1 4720
vodní pl. vod.pl.s budovou 4 95
zast. pl. společný dvůr 6 2617
zast. pl. zbořeniště 13 2408
zast. pl. 152 48738
ostat.pl. jiná plocha 39 19055
ostat.pl. manipulační pl. 33 22438
ostat.pl. neplodná půda 6 4909
ostat.pl. ostat.komunikace 96 196645
ostat.pl. silnice 8 67740
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7647
ostat.pl. zeleň 39 113413
Celkem KN 958 4357558
EN 5 497
GP 90 83214
Celkem ZE 95 83711
Par. DKM 410 3726255
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 32
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 8
Celkem BUD 144
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 283
spoluvlastník 421

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 09.04.2015
Ost. 1:2880 01.12.1950 agrární operace, extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1830 09.04.2015 intravilán


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2019.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 20.08.2019 10:37

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.