k.ú.: 762679 - Šišma - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 552950 - Šišma NUTS5 CZ0714552950
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 199 3126006
zahrada 175 176260
ovoc. sad 7 52671
travní p. 25 100284
lesní poz les(ne hospodář) 8 25629
lesní poz 120 348808
vodní pl. rybník 4 11552
vodní pl. tok přirozený 42 28893
vodní pl. tok umělý 1 4720
vodní pl. vod.pl.s budovou 4 101
zast. pl. zbořeniště 2 143
zast. pl. 147 49834
ostat.pl. jiná plocha 74 37420
ostat.pl. manipulační pl. 9 14278
ostat.pl. neplodná půda 5 4759
ostat.pl. ostat.komunikace 92 189623
ostat.pl. silnice 15 66949
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7657
ostat.pl. zeleň 39 113413
Celkem KN 970 4359000
Par. DKM 970 4359000
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 83
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 7
Celkem BUD 142
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 283
spoluvlastník 420

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2019
DKM-KPÚ 1:1000 09.04.2015
Ost. 1:2880 01.12.1950 09.04.2015 agrární operace, extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1830 17.12.2019 intravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 26.09.2020 02:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička