k.ú.: 762563 - Šindelová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560677 - Šindelová NUTS5 CZ0413560677
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 40 27450
travní p. 106 801762
lesní poz les(ne hospodář) 13 808425
lesní poz 34 2105778
vodní pl. nádrž umělá 5 28859
vodní pl. tok přirozený 21 37997
vodní pl. zamokřená pl. 2 14107
zast. pl. společný dvůr 1 34
zast. pl. zbořeniště 4 645
zast. pl. 106 29539
ostat.pl. jiná plocha 39 22128
ostat.pl. manipulační pl. 9 54100
ostat.pl. neplodná půda 34 32303
ostat.pl. ostat.komunikace 56 70508
ostat.pl. silnice 9 38761
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7357
Celkem KN 481 4079753
Par. KMD 481 4079753
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 104
LV 105
spoluvlastník 126

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2016
KM-D 1:2000 04.09.2000 26.09.2016
S-SK GS 1:2880 1842 04.09.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 02.06.2020 17:00

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.