k.ú.: 762539 - Krásná Lípa u Šindelové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560677 - Šindelová NUTS5 CZ0413560677
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 50 30708
travní p. 91 1639827
lesní poz les(ne hospodář) 7 438773
lesní poz 7 13041
vodní pl. nádrž umělá 3 2797
vodní pl. tok přirozený 7 9059
zast. pl. zbořeniště 5 1229
zast. pl. 110 19897
ostat.pl. jiná plocha 66 28379
ostat.pl. neplodná půda 75 62138
ostat.pl. ostat.komunikace 46 33264
ostat.pl. pohřeb. 2 2119
ostat.pl. silnice 4 26249
Celkem KN 473 2307480
Par. KMD 473 2307480
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 48
č.p. rod.rekr 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 109
LV 111
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.06.2016
KM-D 1:2000 04.09.2000 13.06.2016
S-SK GS 1:2880 1842 04.09.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 21.07.2019 20:01

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.