k.ú.: 762270 - Šedivec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581038 - Šedivec NUTS5 CZ0534581038
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53152 - Letohrad

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 136 2085451
zahrada 109 127862
travní p. 100 308259
lesní poz 46 1103981
vodní pl. nádrž přírodní 1 2653
zast. pl. společný dvůr 2 530
zast. pl. 120 32522
ostat.pl. jiná plocha 48 36535
ostat.pl. ostat.komunikace 44 118194
ostat.pl. silnice 5 48530
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8714
Celkem KN 613 3873231
Par. DKM 612 3872044
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 72
č.p. víceúčel 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 116
LV 162
spoluvlastník 215

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.04.2019
DKM-KPÚ 1:1000 08.12.2014
S-SK GS 1:2880 1840 30.04.2019


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 24.08.2019 15:53

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.