k.ú.: 762270 - Šedivec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581038 - Šedivec NUTS5 CZ0534581038
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53152 - Letohrad

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 2085451
zahrada 109 127677
travní p. 100 307894
lesní poz 46 1103981
vodní pl. nádrž přírodní 1 2653
zast. pl. společný dvůr 2 530
zast. pl. 119 32484
ostat.pl. jiná plocha 49 37124
ostat.pl. ostat.komunikace 44 118194
ostat.pl. silnice 5 48530
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8714
Celkem KN 614 3873232
Par. DKM 613 3872045
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 72
č.p. víceúčel 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 118
LV 164
spoluvlastník 218

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.04.2019
DKM-KPÚ 1:1000 08.12.2014
S-SK GS 1:2880 1840 30.04.2019


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 26.09.2020 00:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička