k.ú.: 762245 - Šebkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591807 - Šebkovice NUTS5 CZ0634591807
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61132 - Jaroměřice nad Rokytnou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 524 4592977
zahrada skleník-pařeniš. 1 35
zahrada 210 110551
ovoc. sad 1 3150
travní p. 405 484988
lesní poz 112 2685402
vodní pl. nádrž umělá 37 44279
vodní pl. rybník 6 55059
vodní pl. tok přirozený 27 21444
vodní pl. tok umělý 97 27976
vodní pl. zamokřená pl. 16 9971
zast. pl. společný dvůr 1 113
zast. pl. zbořeniště 4 743
zast. pl. 259 110412
ostat.pl. dráha 3 24059
ostat.pl. jiná plocha 80 81675
ostat.pl. manipulační pl. 6 5498
ostat.pl. neplodná půda 28 55971
ostat.pl. ostat.komunikace 158 165607
ostat.pl. pohřeb. 2 1999
ostat.pl. silnice 20 61297
ostat.pl. zeleň 4 1381
Celkem KN 2001 8544587
Par. KMD 2001 8544587
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 135
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 48
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 259
LV 300
spoluvlastník 396

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.08.2012
Ost. 1:2500 31.12.1927 16.08.2012 intravilán 1:1250
S-SK ŠS 1:2880 1824 31.12.1927


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 23.09.2020 15:00

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička