k.ú.: 762181 - Šebetov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582468 - Šebetov NUTS5 CZ0641582468
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 304 2461052
zahrada 473 400272
ovoc. sad 15 41496
travní p. mez, stráň 6 1100
travní p. 192 645454
lesní poz ostat.komunikace 5 21876
lesní poz 31 4746031
vodní pl. nádrž umělá 6 13083
vodní pl. rybník 1 3891
vodní pl. tok přirozený 18 39309
vodní pl. zamokřená pl. 2 10177
zast. pl. zbořeniště 1 21
zast. pl. 513 168204
ostat.pl. dráha 5 33424
ostat.pl. jiná plocha 127 110742
ostat.pl. manipulační pl. 36 181933
ostat.pl. neplodná půda 11 12911
ostat.pl. ostat.komunikace 104 283332
ostat.pl. silnice 10 91997
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3893
ostat.pl. zeleň 25 144193
Celkem KN 1886 9414391
Par. DKM 1886 9414391
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 13
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 233
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 50
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 61
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 68
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 496
byt.z. byt 70
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 72
LV 634
spoluvlastník 904

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.07.2020 část k.ú. intravilán
DKM-KPÚ 15.09.2014 1:1000 18.09.2014 *)
S-SK ŠS 1:2880 1964 13.07.2020 část k.ú. extravilán - scelovací řízení
S-SK ŠS 1:2880 1834 13.07.2020


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 13.08.2022 01:46

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.