k.ú.: 762164 - Zbudovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534625 - Zbýšov NUTS5 CZ0205534625
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 227 1145426
zahrada 33 21341
ovoc. sad 2 6857
travní p. 32 45152
lesní poz 9 919432
vodní pl. nádrž umělá 4 1177
vodní pl. rybník 1 12012
vodní pl. tok přirozený 1 32
vodní pl. tok umělý 7 2652
vodní pl. zamokřená pl. 2 14333
zast. pl. společný dvůr 3 529
zast. pl. zbořeniště 1 578
zast. pl. 38 24254
ostat.pl. jiná plocha 1 321
ostat.pl. manipulační pl. 9 4802
ostat.pl. neplodná půda 11 7729
ostat.pl. ostat.komunikace 28 34892
ostat.pl. silnice 5 14838
ostat.pl. zeleň 4 10274
Celkem KN 418 2266631
Par. DKM 9 32338
Par. KMD 409 2234293
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 38
LV 75
spoluvlastník 105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2011
S-SK GS 1:2880 1838 27.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 21.08.2019 16:21

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.