k.ú.: 762156 - Šebestěnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 531421 - Šebestěnice NUTS5 CZ0205531421
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 150 2454995
zahrada 41 33318
ovoc. sad 14 42021
travní p. 91 301529
lesní poz 33 65612
vodní pl. nádrž přírodní 1 12211
vodní pl. nádrž umělá 1 17999
vodní pl. rybník 1 18
vodní pl. tok přirozený 8 15125
vodní pl. tok umělý 1 61
zast. pl. společný dvůr 3 2337
zast. pl. zbořeniště 4 1647
zast. pl. 101 56313
ostat.pl. jiná plocha 18 7358
ostat.pl. manipulační pl. 28 29313
ostat.pl. neplodná půda 40 81097
ostat.pl. ostat.komunikace 47 86050
ostat.pl. silnice 4 40045
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1775
ostat.pl. zeleň 44 44232
Celkem KN 632 3293056
Par. DKM 409 3102604
Par. KMD 223 190452
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 6
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 94
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2
LV 149
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 13.12.2017
KMD 1:1000 03.10.2011
S-SK GS 1:2880 1838 03.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 24.07.2019 07:20

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.