k.ú.: 762148 - Březí u Šebestěnic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534625 - Zbýšov NUTS5 CZ0205534625
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 549 1913525
zahrada 53 43362
ovoc. sad 12 34763
travní p. 54 66223
lesní poz 19 548514
vodní pl. nádrž umělá 14 5880
vodní pl. rybník 4 88303
vodní pl. tok přirozený 3 12528
vodní pl. tok umělý 19 5352
vodní pl. zamokřená pl. 11 8651
zast. pl. společný dvůr 7 763
zast. pl. 57 32193
ostat.pl. jiná plocha 20 20385
ostat.pl. manipulační pl. 10 5052
ostat.pl. neplodná půda 34 20354
ostat.pl. ostat.komunikace 62 50864
ostat.pl. silnice 1 25342
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2216
ostat.pl. zeleň 6 4823
Celkem KN 936 2889093
Par. DKM 24 140040
Par. KMD 912 2749053
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 57
LV 119
spoluvlastník 165

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.06.2011
S-SK GS 1:2880 1838 09.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 21.07.2019 19:49

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.