k.ú.: 762148 - Březí u Šebestěnic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534625 - Zbýšov NUTS5 CZ0205534625
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 549 1913525
zahrada 53 43362
ovoc. sad 12 34763
travní p. 56 66136
lesní poz 19 548514
vodní pl. nádrž umělá 14 5880
vodní pl. rybník 4 88303
vodní pl. tok přirozený 3 12528
vodní pl. tok umělý 19 5352
vodní pl. zamokřená pl. 11 8651
zast. pl. společný dvůr 7 763
zast. pl. 59 32310
ostat.pl. jiná plocha 20 20385
ostat.pl. manipulační pl. 10 5050
ostat.pl. neplodná půda 34 20354
ostat.pl. ostat.komunikace 63 50836
ostat.pl. silnice 1 25342
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2216
ostat.pl. zeleň 6 4823
Celkem KN 941 2889093
Par. DKM 24 140040
Par. KMD 917 2749053
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 58
LV 120
spoluvlastník 168

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.06.2011
S-SK GS 1:2880 1838 09.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 05.06.2020 11:11

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.