k.ú.: 762130 - Šeberov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 936 3016341
zahrada 711 376344
ovoc. sad 11 7243
travní p. 150 305470
lesní poz 14 264427
vodní pl. nádrž umělá 9 15441
vodní pl. rybník 39 133884
vodní pl. tok přirozený 132 37701
vodní pl. tok umělý 2 529
vodní pl. zamokřená pl. 7 3719
zast. pl. společný dvůr 5 703
zast. pl. zbořeniště 4 292
zast. pl. 1220 223573
ostat.pl. jiná plocha 241 214190
ostat.pl. manipulační pl. 27 36643
ostat.pl. neplodná půda 1 823
ostat.pl. ostat.komunikace 329 195942
ostat.pl. pohřeb. 3 6567
ostat.pl. silnice 76 116058
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12145
ostat.pl. zeleň 55 33062
Celkem KN 3976 5001097
Par. DKM 3976 5001097
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 29
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 871
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 50
bez čp/če garáž 111
bez čp/če jiná st. 62
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 1209
byt.z. byt 155
byt.z. garáž 79
byt.z. j.nebyt 15
obč.z. byt 43
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 294
LV 1495
spoluvlastník 2693

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.06.2007
THM-G 1:1000 01.07.1982 31.05.2007
S-SK GS 1:2880 1841 30.06.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 09:07

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.