k.ú.: 762067 - Šarovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585815 - Šarovy NUTS5 CZ0724585815
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 321 1018038
zahrada 219 119690
ovoc. sad 42 161373
travní p. 343 576976
lesní poz 117 114040
vodní pl. tok přirozený 60 33804
vodní pl. zamokřená pl. 5 3825
zast. pl. společný dvůr 5 920
zast. pl. zbořeniště 2 102
zast. pl. 135 37775
ostat.pl. jiná plocha 46 19423
ostat.pl. manipulační pl. 18 4799
ostat.pl. neplodná půda 73 53537
ostat.pl. ostat.komunikace 288 58714
ostat.pl. silnice 9 27244
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 1642
ostat.pl. zeleň 1 33
Celkem KN 1688 2231935
Par. DKM 1688 2231935
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 95
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 131
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 263
spoluvlastník 658

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2003
ZMVM 1:2000 01.11.1989 31.12.2003
S-SK ŠS 1:2880 1828 31.12.2003 rambulace v roce 1897


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 14.07.2020 08:43

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.