k.ú.: 762032 - Šaplava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571016 - Šaplava NUTS5 CZ0521571016
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 212 1349328
zahrada 76 53300
travní p. 37 168380
lesní poz 9 291666
vodní pl. nádrž přírodní 2 1039
vodní pl. nádrž umělá 2 1195
vodní pl. tok přirozený 2 498
vodní pl. tok umělý 14 8049
zast. pl. zbořeniště 2 445
zast. pl. 85 47658
ostat.pl. jiná plocha 15 7313
ostat.pl. manipulační pl. 6 14637
ostat.pl. ostat.komunikace 40 21371
ostat.pl. pohřeb. 1 215
ostat.pl. silnice 11 31296
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3711
ostat.pl. zeleň 7 8053
Celkem KN 523 2008154
Par. KMD 523 2008154
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 58
č.p. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 81
LV 121
spoluvlastník 222

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.08.2011
S-SK GS 1:2880 1842 17.08.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 06.06.2020 23:45

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.