k.ú.: 762032 - Šaplava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571016 - Šaplava NUTS5 CZ0521571016
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 212 1349328
zahrada 76 53401
travní p. 37 168393
lesní poz 9 291666
vodní pl. nádrž přírodní 2 1039
vodní pl. nádrž umělá 2 1195
vodní pl. tok přirozený 2 498
vodní pl. tok umělý 14 8049
zast. pl. zbořeniště 2 445
zast. pl. 83 47544
ostat.pl. jiná plocha 15 7313
ostat.pl. manipulační pl. 6 14637
ostat.pl. ostat.komunikace 40 21371
ostat.pl. pohřeb. 1 215
ostat.pl. silnice 11 31296
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3711
ostat.pl. zeleň 7 8053
Celkem KN 521 2008154
Par. KMD 521 2008154
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 56
č.p. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
Celkem BUD 79
LV 121
spoluvlastník 217

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.08.2011
S-SK GS 1:2880 1842 17.08.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 21.07.2019 19:57

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.