k.ú.: 762016 - Šanov nad Jevišovkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594873 - Šanov NUTS5 CZ0647594873
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62201 - Hrušovany nad Jevišovkou

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda školka 2 5268
orná půda 854 13448393
vinice 18 884947
zahrada 323 159876
ovoc. sad 12 95177
travní p. 17 55948
lesní poz les(ne hospodář) 35 344432
lesní poz 126 3023290
vodní pl. nádrž umělá 8 4959
vodní pl. rybník 3 73541
vodní pl. tok přirozený 22 94533
vodní pl. tok umělý 1 1685
vodní pl. zamokřená pl. 2 9270
zast. pl. společný dvůr 8 2227
zast. pl. zbořeniště 6 1121
zast. pl. 723 209285
ostat.pl. dráha 19 384546
ostat.pl. jiná plocha 185 133368
ostat.pl. manipulační pl. 42 151980
ostat.pl. neplodná půda 27 44112
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1165
ostat.pl. ostat.komunikace 268 738371
ostat.pl. silnice 4 15625
ostat.pl. skládka 1 25
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 34899
ostat.pl. zeleň 109 437778
Celkem KN 2825 20355821
Par. DKM 2825 20355821
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 272
č.p. byt.dům 24
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 18
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 123
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 34
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 13
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 78
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
s roz.jed 2
Celkem BUD 708
byt.z. byt 91
byt.z. garáž 12
obč.z. byt 25
obč.z. rozest. 6
Celkem JED 134
LV 844
spoluvlastník 1151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 28.09.2016 1:1000 30.09.2016 *)
DKM 1:1000 04.12.2013 část extravilánu (THM-V)
DKM-KPÚ 16.10.2009 1:1000 23.10.2009 *) JPÚ - extravilán mimo severní část
DKM-KPÚ 30.12.2002 1:1000 01.05.2003 *) část extravilánu (viniční trať)
THM-V 1:2000 31.12.1972 04.12.2013 intravilán
Ins. A 1:2000 01.01.1956 04.12.2013 část extravilánu IA a část extravilánu fotoplán 1956 po instrukci A


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 01.10.2020 06:58

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička