k.ú.: 761966 - Šanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585807 - Šanov NUTS5 CZ0724585807
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72042 - Slavičín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 550 612363
zahrada 223 186194
travní p. 1130 2533895
lesní poz 734 5130567
vodní pl. tok přirozený 89 65207
vodní pl. zamokřená pl. 6 1368
zast. pl. zbořeniště 11 4303
zast. pl. 256 101849
ostat.pl. jiná plocha 109 43218
ostat.pl. manipulační pl. 57 24446
ostat.pl. neplodná půda 569 207631
ostat.pl. ostat.komunikace 473 133009
ostat.pl. silnice 3 14040
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8320
ostat.pl. zeleň 28 2680
Celkem KN 4241 9069090
Par. KMD 4241 9069090
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 120
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 62
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 24
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 243
LV 377
spoluvlastník 859

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.08.2016
S-SK ŠS 1:2880 1828 23.08.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 14.07.2020 06:23

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.