k.ú.: 761966 - Šanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585807 - Šanov NUTS5 CZ0724585807
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72042 - Slavičín

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 548 612314
zahrada 219 186414
travní p. 1127 2532007
lesní poz 734 5130567
vodní pl. tok přirozený 89 65207
vodní pl. zamokřená pl. 6 1368
zast. pl. zbořeniště 11 4303
zast. pl. 258 101648
ostat.pl. jiná plocha 103 43584
ostat.pl. manipulační pl. 57 24459
ostat.pl. neplodná půda 571 209049
ostat.pl. ostat.komunikace 468 133130
ostat.pl. silnice 3 14040
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8320
ostat.pl. zeleň 28 2680
Celkem KN 4225 9069090
Par. KMD 4225 9069090
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 130
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 52
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 25
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 242
LV 376
spoluvlastník 901

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.08.2016
S-SK ŠS 1:2880 1828 23.08.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 26.05.2019 05:27

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.