k.ú.: 761851 - Syřenov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577570 - Syřenov NUTS5 CZ0514577570
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51071 - Lomnice nad Popelkou

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 112 879266
zahrada 165 109042
ovoc. sad 8 28735
travní p. 303 1288300
lesní poz 137 2716678
vodní pl. nádrž přírodní 1 225
vodní pl. nádrž umělá 2 181
vodní pl. tok přirozený 11 7248
vodní pl. zamokřená pl. 4 5004
zast. pl. společný dvůr 2 182
zast. pl. zbořeniště 11 2003
zast. pl. 154 37717
ostat.pl. jiná plocha 19 14297
ostat.pl. manipulační pl. 54 33080
ostat.pl. neplodná půda 85 63454
ostat.pl. ostat.komunikace 151 125806
ostat.pl. silnice 13 55366
ostat.pl. zeleň 40 97682
Celkem KN 1272 5464266
Par. DKM 447 2947443
Par. KMD 825 2516823
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 23
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 25
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 144
LV 180
spoluvlastník 246

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.06.2017
DKM-KPÚ 1:1000 22.08.2013
S-SK GS 1:2880 1842 23.06.2017 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 18.09.2020 10:59

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.