k.ú.: 761800 - Slemeno u Rychnova nad Kněžnou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576816 - Synkov-Slemeno NUTS5 CZ0524576816
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 10242
orná půda 120 1224886
zahrada 111 103142
ovoc. sad 54 1146949
travní p. 197 979104
lesní poz 50 643673
vodní pl. nádrž přírodní 1 2256
vodní pl. nádrž umělá 1 325
vodní pl. tok přirozený 26 56905
vodní pl. tok umělý 13 31680
vodní pl. zamokřená pl. 1 1880
zast. pl. společný dvůr 1 153
zast. pl. zbořeniště 2 165
zast. pl. 132 56667
ostat.pl. dráha 4 17072
ostat.pl. jiná plocha 110 112972
ostat.pl. neplodná půda 9 12285
ostat.pl. ostat.komunikace 83 158144
ostat.pl. silnice 4 40066
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 15137
ostat.pl. zeleň 21 40673
Celkem KN 943 4654376
Par. DKM 943 4654376
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 23
č.p. zem.used 14
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 129
LV 224
spoluvlastník 321

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2013
DKM-KPÚ 21.12.2009 1:1000 22.12.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1840 18.12.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 30.09.2020 18:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička