k.ú.: 761788 - Synčany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572179 - Rosice NUTS5 CZ0531572179
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 480 2403853
zahrada 72 50719
ovoc. sad 15 55434
travní p. 57 127613
vodní pl. tok přirozený 32 12614
vodní pl. tok umělý 1 93
zast. pl. společný dvůr 1 436
zast. pl. zbořeniště 1 149
zast. pl. 87 47400
ostat.pl. jiná plocha 16 14053
ostat.pl. manipulační pl. 8 14116
ostat.pl. neplodná půda 29 27508
ostat.pl. ostat.komunikace 37 30368
ostat.pl. silnice 2 11261
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 204
ostat.pl. zeleň 2 990
Celkem KN 843 2796811
Par. KMD 843 2796811
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 34
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 79
LV 178
spoluvlastník 372

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.05.2009
S-SK GS 1:2880 1839 07.05.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 20.08.2019 09:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.