k.ú.: 761770 - Brčekoly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572179 - Rosice NUTS5 CZ0531572179
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 279 1791255
zahrada 59 37640
ovoc. sad 2 9362
travní p. 127 297834
lesní poz 1 1115
vodní pl. nádrž přírodní 3 1027
vodní pl. nádrž umělá 2 30131
vodní pl. tok přirozený 21 15482
zast. pl. společný dvůr 1 1143
zast. pl. zbořeniště 1 61
zast. pl. 57 36412
ostat.pl. jiná plocha 6 386
ostat.pl. manipulační pl. 10 12453
ostat.pl. neplodná půda 72 23015
ostat.pl. ostat.komunikace 29 14389
ostat.pl. silnice 9 31192
Celkem KN 679 2302897
Par. KMD 679 2302897
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 22
bez čp/če garáž 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 55
LV 135
spoluvlastník 283

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2008
S-SK GS 1:2880 1839 15.12.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 05.06.2020 13:43

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.